Valpesøknad

  1. Vilkår

Vi er svært heldige i Arctic Labradoodles som har så stor pågang på kullene våre. Vi tar derfor kun imot valpesøknader i perioder der vi har ledig plass på venteliste.  For å sikre plass på ventelisten må det innbetales en ikke refunderbart registreringsavgift på nok 5000 før dere får bekreftet plass. 
Det koster 35 000 inkl mva for en valp. Registreringsavgift blir trukket fra på sluttfaktura. Dersom vi mot formodning ikke klarer å levere valp til deg fra det kullet du står på venteliste på, kan du velge å få refundert registreringsavgiften eller flytte over til neste kull. 

Det vil fremdeles være slik at Arctic Labradoodles alltid vil ha førsterett på valg av valper til videre avl, uavhengig av ventelister. Dette er helt nødvendig for at vi skal kunne fortsette utviklingen av denne fantastiske rasen.

Informasjon om deg

For å komme på venteliste ber vi om at du sender en valpesøknad.  

Kun i helt spesielle situasjoner, der det finnes usteriliserte hannhund/tisper fra før eller det er påvist allergi mot allergener fra ukastererte hannhunder, vil vi ta spesielt hensyn til ønske om kjønn.

Vi vil bruke disse opplysningene for å finne den best egnede labradoodlen for deg og din familie.

Våre helt spesielle valper får kun reise til helt spesielle hjem. Vi forbeholder oss derfor retten til å heve avtalen om valpekjøp helt frem til valpen forlater vårt hjem dersom vi føler at det vil være til valpens beste. Vi vil da refundere registreringsavgiften 100%.

Alle valpekjøpere må garantere at ingen av våre Labradoodle-valper blir omplassert uten at vi er kontaktet og gitt mulighet til å ta valpen tilbake..
Dersom du får tilbud om plass på venteliste vil vi sende deg en e-post. Plassen på ventelisten er først bekreftet når registreringsavgift er betalt. Vær oppmerksom på at vi kun tar imot to valpesøkere med allergi pr valpekull. Valpekjøpere med allergi må derfor påregne noe lengre ventetid. 

 Merk: Dersom du får tilbud om å stå på venteliste vil det stå beskrevet i eposten hvilke kull som er planlagt, hvilken forventet størrelse dette blir samt forventet levering. Ved å betale registreringsavgift har du akseptert en plass på ett av de beskrevne kullene, med mindre annet er skriftlig avtalt. 

Valpesøknader behandles kun når vi har åpen venteliste