Spørsmål og Svar (Q&A)

Skriv inn undertittel her

Spørsmål og Svar

Q:Hvor lang ventetid er det på en valp fra Arctic Labradoodles?

A: Det er stor etterspørsel etter Australsk Labradoodle i Europa. Normalt må du regne med å stå på venteliste i 6-12 måneder før du kan ta med deg valpen hjem.

Q: Hva er Worldwide Australian Labraboodle Association (WALA)?

A: Dette er den internasjonale raseklubben for Australsk Labradoodle. Denne klubben ivaretar, på samme måte som den norske kennelklubben, oversikt over stamtavler og familietrær, de sjekker at de etiske reglene for oppdrett blir fulgt, de sjekker at alle helsetestene er i orden og oppdatert, samt stambokfører godkjente Australske Labradoodler og deres avkom. Å kjøpe fra en registrert oppdretter i WALA innbærer en ekstra trygghet for deg som valpekjøper. Da vet du at valpen din kommer fra helsetestede linjer. Mange selger valper som utgir seg for å være Australsk Labradoodle, men der dette i realiteten er en mix av svært mange ulike raser som ikke er godkjent i henhold til rasestandarden. Kjøper du fra en registrert oppdretter får du garantert en Australsk Labradoodle.

Q: Hvilke helsetester gjør dere på deres hunder?

A: Alle våre hunder er HD og AD røntget. Så lenge hundene brukes i avl øyelyses de årlig. I tillegg er de enten gentestet for PRA, EIC, DM og Von Willbrand eller så er foreldrene gentestet. Er foreldrene gentestet blir avkommet fritt. Det står da "Clear by parentage" i oversikten der avlshundene er presentert. Hundene testes også for "røytegenet" som kalles Improper Coat (IC). En bærer av genet kan kun parres med en som er fri for å sikre at avkommet får korrekt pels.

Q: Hva koster en Australsk Labradoodle fra dere?

A: Det koster 35 000 kroner for en valp fra oss. Valpekjøpere som oppgir allergi må også kjøpe en pakke for allergiprofilering. Denne selges til selvkost og koster 6500 kroner.

Q: Røyter en Aistralsk Labradoodle? 
A: det er svært skjelden at en Australsk Labraoodle røyter, og dersom den gjør det er det i form av noen få hårdotter og ikke halve pelsen lagt igjen på klærne dine. Det er viktig å merke at nivået på allergener har ingen sammenheng med grad av røyting. Når det er sagt vil en hund som røyter i noe grad spre allergenene sine mer enn en hund som er røytefri. 

 Q:Hvilke pelstyper er godkjent på Australsk Labradoodle?
A: Australsk Labradoodle kommer i to pelstyper- ull og fleece. Ullpelsen minner mye om den du finner på puddel. Den er veldig krøllete og kan være krevende å holde med mindre den holdes kort. Det er veldig skjelden at vi får valper med ullpels. Fleecepelsen kommer i tre varianter- curly fleece, wavy fleece og straight fleece. Det som skiller er graden av krøll. Fleece pelsen er generelt grei å holde. Som alle røytefrie raser krever pelsen gjevnlig børsting og klipping, og den tiden du sparer på støvsuging må du påregne å bruke på pelsstell. 

Q: Hva er allergenprofilering?

A: Dersom du oppgir at du har allergi på valpesøknaden krever vi også at du kjøper en pakke for allergiprofilering. Dette inkluderer en mennesketest der du får en oversikt over hvilke allergener akkurat du reagerer på (det finnes totalt 6 ulike hundeallergener). I tillegg dekker dette kostnaden med måling av allergennivået på inntil to valpekull. Vi vil bruke din allergenprofil til å matche den med valper som har lave nivåer på de allergenene du er allergisk mot. Denne pakken selges til selvkost- NOK 6500. Allergipakken kjøpes samtidig med at depositum innbetales. Det kan ta inntil 6 uker før du har svar på prøven. Noen ganger hender det at du må eksponeres mot hund i en periode for deretter å ta testen på nytt, dersom den ikke gir utslag på antistoffer. Du vil da få tilsendt en ny test kostnadsfritt, men dette gjør at det kan ta lang tid før vi har en allergiprofil vi kan bruke.  Det er ditt ansvar at du har gjennomført test og kan vise til allergiprofil, før vi kan finne valp til deg.    

Q: Hva betyr det at valpen selges med avlssperre?

A: Det betyr at valpen ikke skal brukes i avl. Det finnes alt for mye uvettig "Doodle-avl" i dag, og dessverre er det litt for mange som tenker profitt fremfor utvikling. Det betyr at de tar snarveier og avler på hunder som hverken har helse, gemytt eller eksteriør som holder avlskvalitet. Australsk Labradoodle er svært etterspurt og ventelistene er lange. En av grunnene til at de er så populære er at vi er svært strenge med hva vi lar gå videre i avl. Kun hunder som passerer et smalt nåløye blir tatt med videre i avlsarbeidet. Avlssperren er derfor en svært viktig forutsetning i kontrakten, og et krav som WALA stiller til alle oppdrettere som selger usteriliserte valper. Dersom dette ikke passer for deg, anbefaler vi at dere velger en annen rase eller en annen oppdretter. Avlshunder selges kun til registrerte oppdrettere i ALAEU, WALA eller ALAA.

Q: Er Australsk Labradoodle en godkjent rase?

A: Australsk Labradoodle er ikke godkjent som rase av Kennelklubben. Det er imidlertid ingen krav om å være kennelklubb-godkjent for å kunne definere Australsk Labradoodle som egen rase."I følge professor dr. Raymond Triquet er en rase en gruppe av individer med «felles egenskaper» (homogene egenskaper) som skiller dem fra andre medlemmer av deres art, egenskaper som genetisk kan føres videre til neste generasjon. Triquet mente med dette at arter bestemmes av naturen, mens raser bestemmes av kulturen. Med andre ord; Selektiv avl kan visselig skape en ny rase, men ikke en ny art. Raserene hunder er således hunder som parres med andre individer innenfor sin egen rase eller varietet og stambokføres, slik at opphavet kan dokumenteres."

Med dette utgangspunktet er Australsk Labradoodle en rase. Vi har imidlertid ingen ønske om å videreutvikle denne rasen som del av den internasjonale kennelklubben. Australsk Labradoodle har oppstått som motvekt til den vanvittige avlen som har forgått over mange generasjoner med kennelklubbens velsignelse, der en rekke raser har fått store helseproblemer fordi man har satt utseende og smale rasestandarder foran helse og gemytt.

Q: Kan jeg registrere min Australske Labradoodle i Norsk Kennelklubb?

A: Ja, det kan du. Du kan registrere hunden din i NOX-registeret. Da kan du delta i ulike former for kurs og treninger, samt konkurrere i for eksempel agility og lydighet.

Q: Er Australsk Labradoodle allergifri?

A:Nei, allergifrie hunder finnes ikke. Det ser imidlertid ut til at allergikere tolererer Australsk Labradoodle, puddel og en del andre hunderaser bedre enn tradisjonelle røytehunder. Det kan imidlertid være store variasjoner i ett og samme kull, og enkelte allergikere kan oppleve at det tolerer valpen, men ikke den voksne hunden. Eller omvendt. Å gå til anskaffelse av hund når du har påvist hundeallergi i familien er et stort ansvar, og før du begynner å kontakt oppdrettere bør du ha back-up planen klar. Hva skal skje med hunden dersom allergien gjør det umulig for deg å ha hunden hjemme i kortere eller lengre perioder? Vi anbefaler at du allierer deg med venner eller familie slik at de overta hunden i perioder dersom allergien gjør dette nødvendig. Arctic Labradoodles kan allergenprofilerer  valpene dersom vi har en famile med allergi på ventelisten til dette kullet. Dette er en test som er utviklet i samarbeid med Karolinska Universitetsjukehus i Stockholm og markedsføres av et selskap som heter Allergenius. Det finnes seks ulike hundeallergener. Man kan være allergisk mot alle eller kun ett, og dette varierer fra person til person. Nivået på de ulike allergenene varierer også fra hundeindivid til hundeindivid- også i samme kull. Det koster 6500 kroner for en allergipakke og det innkluderer testing av inntil to valpekull. Dersom du ikke har kjøpt denne pakken kan du ikke forvente å få en av valpene med lave allergennivå- de er forbeholdt våre valpekjøpere som har oppgitt allergi på søknaden og som har betalt for testingen. Vi forbeholder oss retten til å avvise valpekjøpere med allergi som ikke har oppgitt dette på søknaden. Da risikerer du å miste depositumet. 
Det er også mulig å teste direkte mot de aktuelle valpene før du tar med valpen hjem. Da må du påregne å komme til oss i Drammen for testing siste helg før valpene reiser hjem. Dette er også forbeholdt de som oppgir allergi på valpesøknaden. Vi gjør oppmerksom på at depositum ikke blir returnert dersom du skulle trekke deg fra ventelisten pga allergi. Dette går til å dekke våre omkostninger og forbruk av tid til å administrere allergitesting.

Q: Hvordan går jeg fram for å sette meg på venteliste hos dere?

A: Først må du sende en Valpesøknad. Her er det viktig at du forteller om deg selv og din familie, hvordan dere bor, barn og alder på disse, erfaring med hund, eget aktivitetsnivå, hvilke planer for trening har dere for hunden, har dere allergi i familien og har dere spesifikke ønsker med tanke på størrelse eller et spesifikt kull. Merk at allokerer våre valper til familier utelukkende basert på gemytt, og kun i helt spesielle tilfeller der det finnes en usterilisert hund i husholdningen fra før eller at det er påvist allergi mot hannhundsurin, tar vi forespørsler på kjønn. Etter at dere er vurdert som egnet vil dere få tilbud om en plass på ventelisten. I tilbudseposten vil dere få beskrevet hvilke kull som planlegges, forventet størrelse og estimert levering. Dere vil også bli gitt muligjet til å stå på «Åpen venteliste». Åpen venteliste er for deg som vil ha valp så raskt som mulig og ikke har noen andre preferanser.
Ved å betale depositum aksepterer dere en plass på venteliste. Du betaler depositum på et spesielt kull eller åpen venteliste. Ved å betale depostium har du takket ja til de valpene med den størrelsen, kjønn, farge og pels som denne kombinasjonen vil gi. Dette er grunnlaget for avtalen, og ikke ønsker beskrevet i valpesøknaden. 

Q:Hvordan fungerer det med valp og baby?
A:For mange kan det virke som en forlokkende idé å få valp samtidig som man har fått baby. Da har man god tid og lang permisjon. Vår erfaring er at det beste er å ikke kombinere baby og valp. Valper krever veldig mye oppmerksomhet og trening de første årene, og det gjør også babyen. Erfaringsmessig ser vi at i den konkurransen er det naturlig nok valpen som taper. Labradoodler er ingen sofapoteter. De trenger mye trening og mental stimuli hele livet. Får de ikke tilstrekkelig stimuli finner de gjerne måter å underholde seg selv, og det er skjeldent positivt i våre øyne. Det ender som regel med mye dårlig samvittighet og et hundehold som ikke er hva du ønsket og drømte om.  Det går kjempefint å kombinere labradoodle med barn, men vent til barnet har blitt litt eldre, eller vent til valpen er voksen med en god grunndressur før dere starter familie. Da er forutsetningene godt tilrettelagt for et langt og lykkelig hundeliv. 

Q: Hvordan går jeg frem for å bli fórvert hos dere?

A: Da trenger vi samme informasjon som vi gjør ved valpekjøp. I tillegg vil dere bli intervjuet spesielt med tanke på motivasjonen dere har for å være fórvert. Våre fórverter brenner like mye for utviklingen av denne rasen som vi gjør.