Fórvert

Hvordan bli fórvert til én av våre avlshunder

Våre fórverter er en svært viktig del av vårt avlsprogram. De sørger for at våre avlshunder er kjæledyr først og fremst, og får den trening og oppmerksomhet de fortjener som midtpunkt i sin egen familie. 

Fordelen med å være fórvert er først og fremst at du er sikret den beste hunden i kullet. Kun de beste valpene fra oss tas videre i avl. Fórverter slipper også som regel å vente lenge i kø. Det er stort sett alltid satt av en plass i alle kull til avlshunder, og denne plassen gis til fórverter på venteliste. 

Å være fórvert fungerer slik at du får hunden og skal behandle den som din egen. Hunden vil være registrert på oss så lenge den er i avl. Du betaler et depositum tilsvarende kjæledyrprisen. I avtalen vil vi har rett på to kull dersom det er en tispe, og inntil 10 kull dersom det er en hannhund. 

Dersom du er fórvert for en tispe, refunderes 50% av depositumet pr kull, og eierskapet overføres i sin helhet når tispen tas ut av avl. 

Dersom du er fórvert for en gutt så refunderes 10% av depositumet hver gang han brukes.

Alle kostnader forbundet med helse og gemytt testing i forbindelse med avlsklarering dekkes av oss. 

Tispen kommer til oss for å få valper og vi dekker kostnader til veterinær i forbindelse med svangerskap og fødsel. Alle kostnader til "kjæledyret" som mat, utstyr, vaksiner osv dekkes av fórverten. 

Dersom hunden ikke brukes i avl, overføres eierskapet og gjenstående depositum er betaling for hunden. 

Våre fórverter bor på det sentrale Østlandet, maks to timer unna Oslo. 
Fórverter kan ikke være allergisk. Vi har ikke mulighet til å allergimatche fórverter- vi vil velge den beste i kullet for avl - uavhengig av allergiprofil.  

Dersom dette høres spennende ut så ta kontakt via valpesøknadsskjema og kryss av for fórvert. 


Ta kontakt med oss