Venteliste Molly/Alfred

Registreringsgebyr for venteliste Molly/Alfred Dersom du har fått tilbud om å stå på venteliste må du betale registreringsavgift FØR du får plass på ventelisten. Du blir plassert på dette kullet. Skulle det mot formodning ikke bli valp på deg hva dette kullet (tispen går tom, for få valper osv) vil dere bli flyttet over på åpen venteliste og tidspunkt for betaling av registreringsavgift vil bestemme ansenitet. Har vi ikke har klart å levere valp til deg i løpet av 18 måneder vil vi refundere avgiften. Dersom du har blitt tilbudt valp tre ganger i løpet av 18 mnd, og du har valgt å takke nei, blir ikke avgiften refundert og du blir strøket fra ventelisten. Registreringsavgiften blir ikke refundert dersom du velger å trekke deg fra ventelisten.

Registreringsavgift vil ikke bli refundert dersom det skulle vise seg at du må trekke deg fra valpekjøpet pga allergi. Ved å trykke kjøp har du akseptert disse vilkårene.

NB: REGISTRERINGSAVGIFT MÅ IKKE BETALES FØR VALPESØKNAD ER GODKJENT 

kr 5 000,00