Registreringsavgift venteliste

Dersom du har fått tilbud om å stå på venteliste må du betale registreringsavgift FØR du får plass på ventelisten. Registreringsavgiften er bindende. Dersom vi ikke har klart å levere valp til deg i løpet av 18 måneder vil vi refundere avgiften, forutsatt at du er klar til å motta valp fra betalingstidspunktet. 18 måneder gjelder fra den dato du er klar til å motta valp. Dersom du har blitt tilbudt valp tre ganger i løpet av 18 mnd, og du har valgt å takke nei, blir ikke avgiften refundert. Registreringsavgift vil ikke bli refundert dersom det skulle vise seg at du må trekke deg fra valpekjøpet pga allergi.

NB: REGISTRERINGSAVGIFT MÅ IKKE BETALES FØR VALPESØKNAD ER GODKJENT 

kr 3 000,00