Registreringsavgift Åpen valpesøknad

Jeg ønsker å få valp så raskt som mulig og ønsker derfor ikke å stå på liste på et spesielt kull.

Dersom du har fått tilbud om å stå på venteliste må du betale registreringsavgift FØR du får plass på ventelisten. Du blir plassert på åpen venteliste. Det betyr at du vil få tilbud om valp så raskt vi har en åpning og det er din tur. Har vi ikke har klart å levere valp til deg i løpet av 18 måneder vil vi refundere avgiften. Dersom du har blitt tilbudt valp tre ganger i løpet av 18 mnd, og du har valgt å takke nei, blir ikke avgiften refundert og du blir strøket fra ventelisten. Dersom du velger å trekke deg fra ventelisten blir avgiften ikke refundert.
Registreringsavgift vil ikke bli refundert dersom det skulle vise seg at du må trekke deg fra valpekjøpet pga allergi. Ved å trykke kjøp har du akseptert disse vilkårene.

NB: REGISTRERINGSAVGIFT MÅ IKKE BETALES FØR VALPESØKNAD ER GODKJENT 

kr 5 000,00