Depositum

Pris: 3000,00 NOK
Dersom du har fått tilbud om å stå på venteliste må du betale depositum FØR du får plass på ventelisten. Depositum er bindende. Dersom vi ikke har klart å levere valp til deg i løpet av 18 måneder vil vi refundere depositumet. NB: DEPOSITUM MÅ IKKE BETALES FØR VALPESØKNAD ER GODKJENT