Depositum

Pris: 3000,00 NOK
Dersom du har fått tilbud om å stå på venteliste må du betale depositum FØR du får plass på ventelisten. Depositum er bindende. Dersom vi ikke har klart å levere valp til deg i løpet av 18 måneder vil vi refundere depositumet, forutsatt at du er klar til å motta valp fra betalingstidspunktet. 18 måneder gjelder fra den dato du er klar til å motta valp. Dersom du har blitt tilbudt valp tre ganger i løpet av 18 mnd, og du har valgt å takke nei, blir ikke depostitumet refundert. NB: DEPOSITUM MÅ IKKE BETALES FØR VALPESØKNAD ER GODKJENT