La oss slå fast en gang for alle; Allergifrie hunder finnes ikke. ALLE hunder har allergener, selv hårløse hunder har dette. Det er en utbredt myte at det er hundepels som man er allergisk mot. Dette stemmer ikke. Det er hundeallergener man reagerer på. Dette finnes i spytt, urin og i flasspartikler som skilles ut fra huden. For å komplisere det ytterligere finnes det seks ulike hundeallergener (http://www.allergenius.se/aktuellt/hur-allergivanlig-ar-din-hund). Man kan være allergisk mot ett eller flere av disse allergenene. Det som kompliserer det ytterligere er at det er store, individuelle forskjeller mellom hundeindivid på hvilke nivåer av de ulike allergenene de har. Forskjellene er store i en og samme rase og kan variere i ett og same kull.

 

Det har derfor ingen hensikt å teste mot ett hundeindivid for deretter å dra slutningen at fordi jeg ikke reagerer på dette hundeindividet, så reagerer jeg ikke på rasen. Da kan man få seg en overraskelse.

 

Røytefrie hunder som ulike vannhunder, puddel og australsk labradoodle ser ut til å ha et generelt lavere nivå av allergener. Dette gir likevel ingen garanti for at du som hundeallergisk vil kunne leve med en slik hund. Det avhenger av om du er allergisk mot ett eller flere av hundeallergenene, samt hvilke nivåer valpen har.

 

Hos Arctic Labradoodles bruker vi testene fra Allergenius for å måle nivået av de ulike allergenene på valpene. Vi har derfor mulighet til å identifisere de valpene med lavest nivå og kan teste dem direkte på deg som er hundeallergisk. Hos oss må du teste direkte mot den valpen du skal ha med hjem. Kun dersom vi ikke ser en allergireaksjon innen 24 timer etter test, får du ta med valpen.

 

Det er fremdeles ingen garanti for at dette vil fungere i fremtiden. Allergier kan utvikle seg, og selv om du ikke reagerer på valpen i dag, kan du begynne å reagerer etter hvert. Er du hundeallergisk må du derfor ha en back-up klar, en reservefamilie for valpen, som kan ta valpen i kortere eller lengre perioder dersom allergien gjør dette nødvendig. Det er en trygghet for oss som oppdretter og deg som valpekjøper. Da vet vi at vi har planen klar dersom det skulle skjære seg, og uten at valpen blir skadelidende av dette.

 

Så langt har 20 familier med allergi fått valp fra Arctic Labradoodles. Vi er veldig glade for at alle disse valpene fremdeles trives hjemme hos familiene sine til tross for deres hundeallergi.

 

Lotta enda med valpepels. Denne endrer seg ettervhert som valpen blir eldre.